~ projecten

Projectnaam

Waterberging Volkerak-Zoommeer

Omschrijving

Het Volkerak-Zoommeerbassin zal in geval van een combinatie van extreem hoge rivierafvoeren met een stormvloed op zee, gebruikt gaan worden als noodwaterberging. De kans hierop is klein, in eerste instantie een keer per 1400 jaar, later – na 2050 – oplopend naar een keer per 550 jaar. In geval van gebruik als waterberging zal het peil tijdelijk – over 1 of 2 dagen – met 2,30 meter worden verhoogd.

Ontwerp

Realisatie